Reglement

Algemeen

 • Scoutjes is een tweedehands marktplaats voor Scoutingkleding en kampeerartikelen uitsluitend ten behoeve van leden van de Scouting St.-Jozefgroep in Meerssen.
 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het artikel dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands.
 • Plaats uw advertentie s.v.p. in één categorie. Maak voor elk artikel een aparte advertentie en plaats deze in de best passende categorie.
 • Het plaatsen van dubbele advertenties is niet toegestaan. Dubbele advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u een artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • Het is niet toegestaan om foto's bij een advertentie te plaatsen, die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • Advertenties ouder dan 30 dagen worden automatisch verwijderd. Verlenging is mogelijk al uw artikel nog niet is verkocht.
 • Indien de regels worden overtreden wordt uw advertentie zonder kennisgeving verwijderd.

 Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto's, waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust, is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto's van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo's van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het artikel dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden artikel compatibel is.

Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het artikel dat u aanbiedt of vraagt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het artikel waarmee u adverteert.
 • Alleen in de artikelbeschrijving mag u het aangeboden artikel vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het artikel.

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 • Het is niet toegestaan om in een advertentie obscene, pornografische of kwetsende onderdelen in te gebruiken. Dergelijke advertenties worden direct verwijderd.

Disclaimer

Scouting St.-Jozef Meerssen is niet verantwoordelijk voor de transacties die voortkomen uit de tweedehands advertentie fora en kunnen niet bemiddelen bij conflicten tussen partijen. Wanneer een bezoeker aantoonbaar niet te goeder trouw heeft gehandeld, kan wel worden besloten diens account te deactiveren.

Zoek wolk

Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube