In veilige handen

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Meerssen getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Meerssen aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Meerssen over een protocol grensoverschrijdend gedrag.

Scouting Meerssen heeft het aanvragen van een VOG voor alle vrijwilligers verplicht gesteld, ongeacht of ze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat een VOG overlegd moet worden, voordat kaderleden een functie kunnen uitoefenen of voordat iemand buitengewoon lid kan worden. Ook voor kaderleden die voorafgaand aan benoeming jeugdlid zijn geweest, geldt de VOG-verplichting.

Scouting Meerssen conformeert zich aan de gedragscode van Scouting Nederland en hanteert een zero tolerance beleid in zake van grensoverschrijdend gedrag.

Lees meer over onze gedragscode

Bestanden:
Gedragscode SN Versie:2012

Gedragscode SN

Datum 2019-03-10 Bestandsgrootte 370.64 KB Download 471

Lees meer over ons protocol grensoverschrijdend gedrag

Protocol grensoverschrijdend gedrag Versie:2017

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Datum 2019-03-10 Bestandsgrootte 344.97 KB Download 443

Zoek wolk

Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube