Scouting op de jaarmarkt

Zondag 1 september was de jaarlijkse jaarmarkt in Meerssen. Het goede weer trok veel kijkers. Onze vereniging was ook vertegenwoordigd op dit evenement met een stand. Je kon er naast informatie ook iets te drinken krijgen en sponzen schieten met een grote katapult en/of het record spijkerbroek hangen verbeteren. Wie kon er het langst blijven hangen aan een spijkerbroek? Kijk snel verder ...

Eindstand algemeen     Eindstand per leeftijd  
Naam Leeftijd Seconden   Naam Leeftijd Seconden
Maike 10 85,12   Sander 15 38,30
Audrey 8 82,32   Dave 15 25,73
Robijn 11 65,19   Jeroen 14 19,73
Amy 12 63,40   Daniek 13 23,70
Thies 10 62,40   Lynn 13 22,90
Ayman 9 62,20   Janneke 13 12,00
Brian 12 59,56   Sanne 13 12,00
Shirley 11 53,59   Amy 12 63,40
Esri 7 52,53   Brian 12 59,56
Glenn 7 52,20   Marco 12 41,65
Yosef 8 49,70   Sid 12 28,02
Finn 8 47,30   Jaimy 12 18,88
Maxime 10 46,50   Milan 12 12,05
Denise 10 44,70   Robijn 11 65,19
Babet 7 43,27   Shirley 11 53,59
Stefano 11 42,77   Stefano 11 42,77
Marco 12 41,65   Lars 11 28,11
Mara 7 38,57   Noah 11 21,15
Maud 5 38,50   Koen 11 20,30
Sander 15 38,30   Robby 11 19,30
Lindy 9 37,70   Niki 11 16,22
Max 10 35,10   Lucas 11 13,11
Mitchel 7 34,40   Whitney 11 12,83
Nienke 10 32,15   Danisha 11 12,33
Massabielle 8 30,40   Tom 11 9,35
Thom 9 29,48   Noah 11 7,26
Braz 9 28,92   Genaud 11 6,88
Lisa 9 28,16   Darell 11 6,20
Lars 11 28,11   Tim 11 2,64
Sid 12 28,02   Maike 10 85,12
Jasmin 7 27,90   Thies 10 62,40
Lynn 8 27,42   Maxime 10 46,50
Brannan 9 27,40   Denise 10 44,70
Colin 6 26,57   Max 10 35,10
Stan 8 26,20   Nienke 10 32,15
Dave 15 25,73   Aranka 10 25,09
Gracia 7 25,42   Jean-Paul 10 23,30
Jens 8 25,18   Chendo 10 22,30
Aranka 10 25,09   Milan 10 20,53
Maiky 5 25,00   Livana 10 15,50
Quinn 5 24,55   Joany 10 11,59
Danique 6 24,30   Feya 10 4,77
Noah 8 24,08   Bonnie 10 3,43
Daniek 13 23,70   Ayman 9 62,20
Jordy 5 23,37   Lindy 9 37,70
Jean-Paul 10 23,30   Thom 9 29,48
Lynn 13 22,90   Braz 9 28,92
Niels 7 22,57   Lisa 9 28,16
Sanne 7 22,57   Brannan 9 27,40
Chendo 10 22,30   Robin 9 21,05
Danvina 8 21,60   Sorra 9 19,90
Noah 11 21,15   Jacky 9 19,30
Sanne 8 21,12   Rick 9 18,22
Robin 9 21,05   Kenneth 9 14,38
Milan 10 20,53   Djairo 9 14,30
Koen 11 20,30   Samuel 9 11,73
Eelco 5 20,13   Tom 9 9,03
Sorra 9 19,90   Sem 9 8,23
Hennes 8 19,82   Nanna 9 6,92
Jeroen 14 19,73   Fyodor 9 5,13
Youri 5 19,50   Lysanne 9 4,77
Joëlle 8 19,50   Audrey 8 82,32
Jacky 9 19,30   Yosef 8 49,70
Robby 11 19,30   Finn 8 47,30
Jaimy 12 18,88   Massabielle 8 30,40
Rick 9 18,22   Lynn 8 27,42
Vera 7 17,30   Stan 8 26,20
Daan 6 16,89   Jens 8 25,18
Anouk 5 16,70   Noah 8 24,08
Zoë 8 16,53   Danvina 8 21,60
Milan 7 16,33   Sanne 8 21,12
Jason 6 16,30   Hennes 8 19,82
Niki 11 16,22   Joëlle 8 19,50
Fenna 8 16,03   Zoë 8 16,53
Nijnke 8 15,75   Fenna 8 16,03
Livana 10 15,50   Nijnke 8 15,75
Levi 7 14,50   Bence 8 11,68
Sanne 7 14,40   Jayden 8 9,40
Kenneth 9 14,38   Jeremy 8 8,85
Djairo 9 14,30   Esri 7 52,53
Mette 6 13,90   Glenn 7 52,20
Lynn 5 13,71   Babet 7 43,27
Sem 7 13,60   Mara 7 38,57
Lucas 11 13,11   Mitchel 7 34,40
Whitney 11 12,83   Jasmin 7 27,90
Hannah 5 12,40   Gracia 7 25,42
Danisha 11 12,33   Niels 7 22,57
Milan 12 12,05   Sanne 7 22,57
Janneke 13 12,00   Vera 7 17,30
Sanne 13 12,00   Milan 7 16,33
Samuel 9 11,73   Levi 7 14,50
Bence 8 11,68   Sanne 7 14,40
Lotte 7 11,62   Sem 7 13,60
Joany 10 11,59   Lotte 7 11,62
Sofie 5 11,50   Vera 7 10,00
Thijmen 6 10,26   Vera 7 3,00
Vera 7 10,00   Colin 6 26,57
Femke 6 9,83   Danique 6 24,30
Jayden 8 9,40   Daan 6 16,89
Tom 11 9,35   Jason 6 16,30
Tom 9 9,03   Mette 6 13,90
Jeremy 8 8,85   Thijmen 6 10,26
Bo 6 8,77   Femke 6 9,83
Jason 5 8,44   Bo 6 8,77
Sem 9 8,23   Eyumir 6 6,62
Noah 11 7,26   Maud 5 38,50
Nanna 9 6,92   Maiky 5 25,00
Genaud 11 6,88   Quinn 5 24,55
Eyumir 6 6,62   Jordy 5 23,37
Darell 11 6,20   Eelco 5 20,13
Fyodor 9 5,13   Youri 5 19,50
Ole 3 5,00   Anouk 5 16,70
Lysanne 9 4,77   Lynn 5 13,71
Feya 10 4,77   Hannah 5 12,40
Bonnie 10 3,43   Sofie 5 11,50
Vera 7 3,00   Jason 5 8,44
Tim 11 2,64   Ole 3 5,00
Wette 3 2,00   Wette 3 2,00
Tim 2 1,06   Tim 2 1,06
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube