Eerste bijeenkomst servicestafteam MJ2013

Op zaterdag 17 November j.l. vond de eerste bijeenkomst plaats van het servicestafteam van de Marsna Jamborette 2013. Naast de uitleg over het thema "Say Cheese" en de stand van zaken werden ook het concept programma en takenverdeling doorgenomen. Kijk voor meer informatie over de Marsna Jamborette op de vernieuwde website of de Marsna Facebookpagina.

Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube