Spelvisie & activiteitengebieden

Scouting gaat uit van een spelvisie waarin de doelen van het spel omschreven zijn en de activiteiten sluiten hierop aan. De spelvisie van Scouting is samen te vatten in het woord SCOUTS.

Spelvisie SCOUTSSamen
Dit element staat voor de betrokkenheid die we als scouts hebben met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die we als scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

Code
Dit element staat voor onze normen en waarden (onze 'spelregels'), onze ceremoniën en het fundament van Scouting.

Outdoor
Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin we ons spel spelen, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging
Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

Team
Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

Spel
Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).


Activiteitengebieden

Om voor variatie in het programma te zorgen, werken we met activiteitengebieden. In het spelaanbod zijn er acht activiteitengebieden, deze zijn voor elke speltak dezelfde:

Uitdagende Scoutingtechnieken

Bij Scouting worden nog allerlei technieken gebruikt, oude én nieuwe. In het activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken zijn de activiteiten opgenomen waar je een bepaalde techniek bij nodig hebt. Hierbij kun je denken aan: hakken, zagen, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen, roeien, vlotten bouwen, primitief koken, seinen, vliegen en modelbouw.Expressie

Expressie zijn alle creatieve dingen die je doet waarmee je iets laat zien van jezelf.

Dat kan zijn in een tekening, een foto, een verhaal of muziek. Of in dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen of allerlei knutselwerken.Sport & Spel

Sport & Spel is een activiteitengebied met heel veel mogelijkheden. Hier kun je veel verschillende soorten spellen en sporten doen; korte en lange spelen, bekende en onbekende sporten, een bordspel of een postenspel.Buitenleven

Bij Buitenleven denk je eerst aan natuur. Dat is buiten en veel activiteiten van Scouting vinden buiten plaats. In dit activiteitengebied vind je dan ook de activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.Internationaal

Scouting is een internationale, wereldwijde organisatie. Bij het activiteitengebied Internationaal doe je dan ook activiteiten waarbij je meer te weten komt over Scouting wereldwijd en andere culturen. Of je doet mee aan internationale uitwisselingen.Samenleving

Iedereen maakt deel uit van de samenleving. Met de activiteiten die bij dit activiteitengebied horen, kom je meer te weten over de omgeving om je heen, over het culturele erfgoed in Nederland en kun je ook iets betekenen voor de samenleving door er iets voor te doen.Identiteit

Iedereen is anders. Je hebt je eigen voorkeuren, dingen waar je goed in bent en waar je in gelooft. Bij het activiteitengebied Identiteit kom je hier meer over te weten.
Veilig & Gezond

Als scout wil je natuurlijk wel gezond blijven. Bij het activiteitengebied Veilig & Gezond ga je aan de slag met koken, hygiëne, EHBO, veiligheid en ook omgaan met elkaar. Je wilt je immers ook veilig voelen in de groep.

Zoek wolk

Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube